Category Archive:werkervaring

ByMax Jesse

inz&outz

zw HBS_6108 “Met de vierkoppige directie van startend bedrijf inz&outz heb ik een positioneringstraject doorlopen, een missie en een visie opgesteld en een huisstijl laten ontwikkelen. inz&outz houdt zich bezig met het ontwikkelen (bewustwording vaardigheden) van mensen die al langere tijd geen baan hebben gehad en geacht worden weer actief op zoek te gaan naar een baan. inz&outz is het eerste trainingscentrum in Nederland dat de innerlijke en uiterlijke kwaliteiten van mensen met elkaar verbindt. Cursisten leren zelf hun kwaliteiten ontdekken. Het resultaat van mijn advieswerk is een heldere positionering en een duurzame huisstijl voor inz&outz.”

cl-background-inz&outs

ByMax Jesse

Drechtsteden

zw HBS_6117“Bij bureau Drechtsteden heb ik de communicatiecoördinator geadviseerd bij het ontwikkelen van een regionale communicatie- en marketingstrategie voor de Drechtsteden. Het doel hiervan is om de regio Drechtsteden nadrukkelijker op de kaart te krijgen als een aantrekkelijk gebied om in te wonen, recreëren en werken.

De gemeenten Alblasserdam, Binnenmaas , Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht vormen samen Drechtsteden. De zeven gemeenten werken in wederzijds vertrouwen samen aan een nadrukkelijker profilering van de regio als een aantrekkelijk gebied voor wonen, werken en recreëren. Bureau Drechtsteden in Dordrecht organiseert de samenwerking tussen diverse partijen.”

cl-background-drechtsteden

 

ByMax Jesse

De Waard

Promotiefilmpje werkorganisatie De Waard

zw HBS_6108“De opdracht was voor werkorganisatie De Waard en Midden-Drente voor de nominatie van de KING Best Gejat Prijs een promotiefilmpje te maken. Toenmalig gemeentesecretaris Jan van Ginkel van Werkorganisatie De Waard en Jos Arends, gemeentesecretaris gemeente Midden Drenthe namen de award in ontvangst. Een gedeelde visie op dienstverlening was de reden voor de prijs.

De naam Best Gejat is bedoeld met een knipoog. Het doel erachter is serieus: leer van elkaar en verbeter zo je dienstverlening. Met deze prijs wil Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten het gebruik van elkaars kwaliteiten onder de aandacht brengen. Daarom wordt de prijs uitgereikt aan een duo: de gemeente die de vinding heeft gedaan en de gemeente die het idee heeft overgenomen. Het resultaat van de opdracht: de motivatie en drive voor de samenwerking werd sprankelend voor het voetlicht gebracht in het promotiefilmpje.”

cl-background-king

ByMax Jesse

GDO

Frisse huisstijl voor De Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO)

“De Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling is een vereniging voor lokale zw HBS_6117natuur- enmilieucommunicatie. Deze is op 23 mei 2007 opgericht door de gemeenten Dordrecht, Delft en Zoetermeer. De vereniging houdt zich bezig met het bevorderen van duurzame ontwikkelingen, het opzetten van een landelijk dekkend netwerk van lokale centra en de ondersteuning daarvan.

De opdracht was om een passende huisstijl te ontwikkelen. Samen met Studio Westkaap heb ik een frisse, aansprekende huisstijl ontwikkeld waarbij de contouren van Nederland in het logo een prominente plek innemen in het logo. Het resultaat is een herkenbare huisstijl die tot op de dag van vandaag wordt gebruikt.

Daarnaast vroeg de GDO mij de scriptie samen te vatten van Ralph Wesseling, student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, over de rol van natuur- en milieucentra in de ontwikkeling naar een duurzame samenleving. Samen met zijn vader Henk Wesseling, gemeentesecretaris Dordrecht en gastdocent aan de Bestuursacademie, werkte ik op dat moment op aanpalend terrein en we besloten elkaars expertise te benutten. Naar aanleiding van een boeiende debat onder leiding van Jean Eigeman, adviseur voor Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling, zelfstandig adviseur Eigeman id en lid van de Eerste Kamer, hebben we een verslag gemaakt dat bestemd is voor alle bestuurders in Nederland op dit werkveld.”

cl-background-gdo

ByMax Jesse

Weizigt NMC

Evenementen en PR-instrumenten voor Het Weizigt Natuur- en Milieucentrum (Weizigt NMC)

zw HBS_6108“Het Weizigt NMC ziet het stimuleren van duurzaam denken en handelen als kerntaak, voor zowel leerlingen van de basisschool als voor leerlingen van het voorgezet en vervolgonderwijs en volwassen burgers. Een provinciale werkgroep onder leiding van milieugedeputeerde Erik van Heijningen, bracht de toekomst van natuur- en milieueducatie voor Zuid-Holland in beeld.

De opdracht was om hier een samenvatting van te maken voor bestuurders en een online natuur-en milieueducatie journaal (NME Journaal) te ontwikkelen om bestuurders te informeren over ontwikkelingen op dit terrein. Het resultaat is een online Magazine dat twee jaar is uitgebracht en door bestuurders is gebruikt om eenduidig de visie van de provincie op natuur- en milieueducatie naar buiten te brengen.

Daarnaast droeg ik zorg voor de inhoud, organisatie en presentatie van het afscheidssymposium ‘Natuurlijk Duurzaam’ van de toenmalige directeur. Ter introductie van het symposium ontwikkelde het Onderwijs Leerbedrijf Bureau DAVE (audiovisual entertainment) van het Da Vinci-College in Dordrecht een unieke, op de Weizigt NMC filosofie afgestemde, aansprekende animatiefilm over duurzaamheid en ieders rol hierbij.”

Voor het Weizigt NMC is onder mijn regie ook een boek gemaakt over de nieuwe Stadsboerderij van het Weizigt NMC.

De oude stadsboerderij voldeed niet meer aan de ambities van het sterk vernieuwende natuur- en milieucentrum. Weizigt NMC wil alle doelgroepen bereiken en zet hierbij in op een interactieve manier van informatie brengen en halen. Doel: interactie over maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid in een aansprekende vorm kunnen bieden.”

cl-background-weizigt

ByMax Jesse

NSvP

Evenementen voor De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP)

zw HBS_6117“De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds dat zich sterk maakt voor mens en werk. De stichting wil bereiken dat mensen hun capaciteiten optimaal kunnen benutten en ontwikkelen in hun werk. Kennisontwikkeling en kennisuitwisseling zijn de belangrijkste activiteiten van de NSvP.

De opdracht is om een aantal evenementen te organiseren zoals de David van Lennep Scriptieprijs. Jaarlijks wordt in Utrecht de David van Lennep Scriptieprijs uitgereikt aan drie jonge gedragswetenschappers. Het gaat om een prestigieuze prijs die wordt toegekend voor uitzonderlijk goede doctoraalscripties op het gebied van de psychologie van arbeid en organisatie. Daarnaast bood ik ondersteuning aan het concept en de organisatie van het jaarlijks congres met toonaangevende wetenschappers op het gebied van het vergroten en versterken van kwaliteit van werk. Het resultaat is professioneel georganiseerde evenementen met een helder concept en aansprekende onderwerpen.”

cl-background-nsvp

ByMax Jesse

Unie KBO

Projectleider verhuizing Unie Katholieke Bond Ouderen

zw HBS_6108“De Unie Katholieke Bond Ouderen (Unie KBO) is met circa 315.000 leden de grootste belangenvertegenwoordiger voor ouderen in Nederland. De Unie KBO is het overkoepelende orgaan van zelfstandige KBO’s die georganiseerd zijn per provincie. De provinciale KBO’s kennen in totaal 877 afdelingen, verspreid over heel Nederland. De opdracht was om de rol van projectleider verhuizing te vervullen. Naast het organiseren en faciliteren van de verhuizing naar een groter pand was ik, samen met de afdeling Communicatie, verantwoordelijk voor de publiciteit rondom deze verhuizing. De inrichting van het nieuwe pand is in de huisstijl én de stijl van het huis, passend bij de Unie KBO doorgevoerd.”

cl-background-kbo

ByMax Jesse

Ras taaltraject

Organisatie uitreiking 1.000ste taaltraject Stichting RAS in aanwezigheid Koningin Máxima

zw HBS_6117“Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwasserbranche (RAS) draagt zorg voor een correcte toepassing van de afspraken uit de Collectieve Arbeidsovereenkomsten voor het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf. De opdracht was om van de toekenning van het 1.000ste taaltraject van de RAS aan medewerkers van Hago Zorg, werkzaam in het Erasmus MC in Rotterdam een memorabele bijeenkomst voor de gediplomeerden en de branche te maken. De taaltrajecten zijn een initiatief van de RAS: opgericht door sociale partners in de schoonmaak. De sector kent meer dan 100 nationaliteiten onder haar werknemers. Door laaggeletterdheid en een geringe beheersing van de Nederlandse taal is het voor een deel van deze werknemers moeilijk om een vakopleiding te volgen en een startkwalificatie te behalen. Om dit te bevorderen biedt de RAS werknemers de mogelijkheid de Nederlandse taal te leren. De eerste taaltrajecten zijn medio 2013 gestart . Het 1.000ste taaltraject werd op 23 april 2014 uitgereikt in aanwezigheid van Koningin Máxima. Resultaat is een evenement waar nog veel over wordt gesproken, vanwege de publiciteit ook buiten de schoonmaakbranche. De persoonlijke kennismaking van ruim 60 schoonmaakmedewerkers met Koningin Maxima en haar erkenning voor hun taaluitdaging heeft zeer positief gewerkt.”

cl-background-ras2

ByMax Jesse

Weizigt

Senior communicatie-adviseur bij Het Weizigt Natuur- en Milieucentrum (Weizigt NMC)

zw HBS_6108

“Het Weizigt NMC ziet het stimuleren van duurzaam denken en handelen als kerntaak, voor zowel leerlingen van de basisschool als voor leerlingen van het voorgezet en vervolgonderwijs en volwassen burgers. Het centrum werkt hierbij samen met uiteenlopende partners, zoals HVC: een innovatief afvalenergiebedrijf voor 55 aandeelhoudende gemeenten uit Zuid-Holland, Flevoland, Noord-Holland en Friesland. De opdracht was om samen met het managementteam en haar adviseurs een Businessplan voor de komende vier jaar te ontwikkelen en het proces tot implementatie te begeleiden. Van positionering, missie en visie tot en met concrete activiteiten om ook inhoud te kunnen gaan geven aan de gekozen strategie. Naast het begeleiden van dit proces was ik verantwoordelijk voor het realiseren van intern draagvlak voor de gekozen strategie en de interne communicatie hierover. Dit heeft onder meer geleid tot een herbezinning op de wijze van (samen)werken en een duidelijk inzicht in werkvoorraden, evenals in rollen en taken en betere sturingsmogelijkheden voor het management.”

cl-background-weizigt

ByMax Jesse

Gemeente Dordrecht

Projectmanager huisstijl

zw HBS_6117“Als projectmanager huisstijl voor de gemeente Dordrecht was ik verantwoordelijk voor de implementatie van de nieuwe, doorontwikkelde huisstijl van deze gemeente. Ik was voorzitter van de stuurgroep Huisstijl, bestaande uit wijlen burgemeester Bandell en vier directeuren van de
gemeente Dordrecht, en stuurde creatieve derden aan die zijn verbonden aan dit project. Het resultaat is een goed toepasbare huisstijl: eenduidig en herkenbaar. Daarnaast levert dit traject besparingen op in adviesuren en in geld, aangezien de nieuwe huisstijl voorzien is van een makkelijk toepasbaar huisstijlkader en geautomatiseerd wordt aangeboden. Er is dus niet voor iedere nieuwe communicatie-uiting een ontwerptraject nodig. De doorontwikkelde huisstijl van Dordrecht wordt tot op de dag van vandaag gebruikt en kan vanwege het tijdloze karakter nog vele jaren mee.”

cl-background-dordrecht