Weizigt NMC

Evenementen en PR-instrumenten voor Het Weizigt Natuur- en Milieucentrum (Weizigt NMC)

zw HBS_6108“Het Weizigt NMC ziet het stimuleren van duurzaam denken en handelen als kerntaak, voor zowel leerlingen van de basisschool als voor leerlingen van het voorgezet en vervolgonderwijs en volwassen burgers. Een provinciale werkgroep onder leiding van milieugedeputeerde Erik van Heijningen, bracht de toekomst van natuur- en milieueducatie voor Zuid-Holland in beeld.

De opdracht was om hier een samenvatting van te maken voor bestuurders en een online natuur-en milieueducatie journaal (NME Journaal) te ontwikkelen om bestuurders te informeren over ontwikkelingen op dit terrein. Het resultaat is een online Magazine dat twee jaar is uitgebracht en door bestuurders is gebruikt om eenduidig de visie van de provincie op natuur- en milieueducatie naar buiten te brengen.

Daarnaast droeg ik zorg voor de inhoud, organisatie en presentatie van het afscheidssymposium ‘Natuurlijk Duurzaam’ van de toenmalige directeur. Ter introductie van het symposium ontwikkelde het Onderwijs Leerbedrijf Bureau DAVE (audiovisual entertainment) van het Da Vinci-College in Dordrecht een unieke, op de Weizigt NMC filosofie afgestemde, aansprekende animatiefilm over duurzaamheid en ieders rol hierbij.”

Voor het Weizigt NMC is onder mijn regie ook een boek gemaakt over de nieuwe Stadsboerderij van het Weizigt NMC.

De oude stadsboerderij voldeed niet meer aan de ambities van het sterk vernieuwende natuur- en milieucentrum. Weizigt NMC wil alle doelgroepen bereiken en zet hierbij in op een interactieve manier van informatie brengen en halen. Doel: interactie over maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid in een aansprekende vorm kunnen bieden.”

cl-background-weizigt