GDO

Frisse huisstijl voor De Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO)

“De Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling is een vereniging voor lokale zw HBS_6117natuur- enmilieucommunicatie. Deze is op 23 mei 2007 opgericht door de gemeenten Dordrecht, Delft en Zoetermeer. De vereniging houdt zich bezig met het bevorderen van duurzame ontwikkelingen, het opzetten van een landelijk dekkend netwerk van lokale centra en de ondersteuning daarvan.

De opdracht was om een passende huisstijl te ontwikkelen. Samen met Studio Westkaap heb ik een frisse, aansprekende huisstijl ontwikkeld waarbij de contouren van Nederland in het logo een prominente plek innemen in het logo. Het resultaat is een herkenbare huisstijl die tot op de dag van vandaag wordt gebruikt.

Daarnaast vroeg de GDO mij de scriptie samen te vatten van Ralph Wesseling, student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, over de rol van natuur- en milieucentra in de ontwikkeling naar een duurzame samenleving. Samen met zijn vader Henk Wesseling, gemeentesecretaris Dordrecht en gastdocent aan de Bestuursacademie, werkte ik op dat moment op aanpalend terrein en we besloten elkaars expertise te benutten. Naar aanleiding van een boeiende debat onder leiding van Jean Eigeman, adviseur voor Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling, zelfstandig adviseur Eigeman id en lid van de Eerste Kamer, hebben we een verslag gemaakt dat bestemd is voor alle bestuurders in Nederland op dit werkveld.”

cl-background-gdo