Weizigt

Senior communicatie-adviseur bij Het Weizigt Natuur- en Milieucentrum (Weizigt NMC)

zw HBS_6108

“Het Weizigt NMC ziet het stimuleren van duurzaam denken en handelen als kerntaak, voor zowel leerlingen van de basisschool als voor leerlingen van het voorgezet en vervolgonderwijs en volwassen burgers. Het centrum werkt hierbij samen met uiteenlopende partners, zoals HVC: een innovatief afvalenergiebedrijf voor 55 aandeelhoudende gemeenten uit Zuid-Holland, Flevoland, Noord-Holland en Friesland. De opdracht was om samen met het managementteam en haar adviseurs een Businessplan voor de komende vier jaar te ontwikkelen en het proces tot implementatie te begeleiden. Van positionering, missie en visie tot en met concrete activiteiten om ook inhoud te kunnen gaan geven aan de gekozen strategie. Naast het begeleiden van dit proces was ik verantwoordelijk voor het realiseren van intern draagvlak voor de gekozen strategie en de interne communicatie hierover. Dit heeft onder meer geleid tot een herbezinning op de wijze van (samen)werken en een duidelijk inzicht in werkvoorraden, evenals in rollen en taken en betere sturingsmogelijkheden voor het management.”

cl-background-weizigt