Category Archive:werkervaring

ByMax Jesse

HAN

Teamleider Corporate Communicatie

zw HBS_6108

 

“Als teamleider Corporate Communicatie adviseerde ik de HAN over de vorm en inhoud van het team Corporate Communicatie. Ook heb ik in kaart gebracht wat de door het Bestuur en klanten gewenste werkwijze is en samen met het hoofd van de afdeling een systeem voor accountmanagement ontwikkeld.”

 

cl-background-han

ByMax Jesse

Shared Service Center Drechtstede

Klantclustermanager Communicatie en Informatisering; Hoofd Service Eenheid Communicatie advies en middelen

zw HBS_6117“Als kwartiermaker van de nieuwe regionale afdeling Communicatie in het Shared Service Centrum Drechtsteden zorgde ik voor draagvlak bij de betrokken partijen zoals de colleges van bestuur, medewerkers en MT’s. Het Shared Service Centrum Drechtsteden is een organisatie waarin zes gemeenten en twee regionale organisaties in Zuid-Holland taken als onder meer P&O, Communicatie en Informatisering en Financiën hebben gebundeld. Ook heb ik opdrachtenpakketten samengesteld, samen met het bureauhoofd ICT-profielen ontwikkeld en het cluster voorzien van de benodigde expertises. Belangrijk was ook de realisatie van een koppeling tussen aandachtsvelden en expertises van de communicatieteams. Met als resultaat: meer integrale dienstverlening naar klanten. In samenwerking met de medewerkers hebben we als MT een missie en een visie ontwikkeld en daarnaast nieuwe functieprofielen opgesteld, outsourcingtrajecten begeleid, nieuwe medewerkers geselecteerd, werkprocessen van de afdelingen in kaart gebracht en de afdelingen gepositioneerd. En last but not least: samen met de medewerkers hebben we het cluster Communicatie en Informatisering een ‘gezicht’ gegeven.”

cl-background-drechtstedenzuid

ByMax Jesse

Dordrecht

Manager afdeling Communicatie, MT-lid Stafdiensten

zw HBS_6108“Ik gaf sturing aan het team Communicatie en bracht in kaart welke expertises de gemeente nodig had om de bezuinigingsslag op formatie te kunnen realiseren, met behoud van relevante taken. Er heeft een herbezinning plaatsgevonden op missie, taken en vereiste expertises van de afdeling Communicatie en er zijn ontwikkeltrajecten voor medewerkers gestart. Met als resultaat een compactere afdeling Communicatie met gecombineerde taken en accounthouderschap om een optimale dienstverlening te kunnen leveren. Tevens was ik adviseur voor het college van B&W en de Directieraad adviseur voor strategische communicatievraagstukken, waaronder het project huisstijl. Er is een nieuwe corporate huisstijl ontwikkeld, van positionering tot en met vormgeving van een nieuwe visuele identiteit. De huisstijl is binnen het begrote budget gerealiseerd en wordt nog steeds nageleefd.”cl-background-dordrecht2cl-background-dordrecht

 

ByMax Jesse

Ras

Coördinator afdeling Communicatie/Senior communicatieadviseur

zw HBS_6117“De Stichting Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwasserbranche (RAS) is de uitvoeringsorganisatie van sociale partners en communiceert over zaken waar consensus over is. Naast het inrichten van de communicatiefunctie – van opzetten profielen, bemensing tot coachen on-the-job – houd ik mij bezig met advisering en de organisatie en coördinatie van RAS-evenementen, zoals de viering van het duizendste taaltraject in aanwezigheid van Koningin Máxima. Een andere vraag van de RAS was: ontwikkel en implementeer een strategisch communicatieplan voor de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbranche om de doorgeschoten marktwerking in de branche tegen te gaan. Onder mijn regie is een prestigieuze Award voor de branche ontstaan, plus een aantal instrumenten om het Code gedachtegoed in de praktijk succesvol te kunnen toepassen. In april 2016 had de Code al meer dan duizend gemotiveerde en enthousiaste ambassadeurs. Ook is de Code opgenomen in het sociaal akkoord van het kabinet en wordt vermeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Bovendien vindt de Code navolging in andere sectoren, zoals catering, beveiliging, projectverhuizers en thuiszorg.”

cl-background-ras

ByMax Jesse

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Organisatie uitreiking Best Practie Award voor Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

zw HBS_6108“De Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en Glazenwassersbranche is op 21 juni 2011 geïntroduceerd om een einde te maken aan de doorgeschoten marktverhoudingen in deze branche. Een initiatief waarmee de branche eerlijker en duurzamer kan werken. De opdracht was: hoe kunnen we succesvolle ‘Code adapten’ belonen en tegelijkertijd de Code structureel onder de aandacht brengen c.q. houden? Om dit te realiseren wordt jaarlijks een speciaal ontwikkelde Award uitgereikt aan een samenwerkingsrelatie die de Code succesvol in de praktijk brengt. Ik draag zorg voor conceptontwikkeling, organisatie en publiciteit rondom dit evenement. De genomineerden zijn organisaties die samen de Code succesvol in de praktijk brengen. Een
onafhankelijke jury onder leiding van Miriam Hoekstra- van der Deen, directeur Operations bij
Schiphol Group, beoordeelt de inzendingen op een aantal criteria zoals: een voorbeeldfunctie voor
anderen, het duurzame en innovatieve karakter van de samenwerking en de positieve effecten voor
schoonmakers en glazenwassers.” Voor een impressie van de awarduitreiking, zie filmpje hieronder.”

cl-background-code2