Gemeente Dordrecht

Projectmanager huisstijl

zw HBS_6117“Als projectmanager huisstijl voor de gemeente Dordrecht was ik verantwoordelijk voor de implementatie van de nieuwe, doorontwikkelde huisstijl van deze gemeente. Ik was voorzitter van de stuurgroep Huisstijl, bestaande uit wijlen burgemeester Bandell en vier directeuren van de
gemeente Dordrecht, en stuurde creatieve derden aan die zijn verbonden aan dit project. Het resultaat is een goed toepasbare huisstijl: eenduidig en herkenbaar. Daarnaast levert dit traject besparingen op in adviesuren en in geld, aangezien de nieuwe huisstijl voorzien is van een makkelijk toepasbaar huisstijlkader en geautomatiseerd wordt aangeboden. Er is dus niet voor iedere nieuwe communicatie-uiting een ontwerptraject nodig. De doorontwikkelde huisstijl van Dordrecht wordt tot op de dag van vandaag gebruikt en kan vanwege het tijdloze karakter nog vele jaren mee.”

cl-background-dordrecht