Communicatie check-up

Doe de Communicatie check-up

Communicatie gebeurt vaak volgens een vast stramien dat maanden, soms jaren doorloopt. Aan een succesverhaal moet je niets wijzigen, wordt gedacht. Maar is dat wel zo in een steeds veranderende communicatiewereld?

Om na te gaan of u nog wel de juiste boodschap uitstuurt of de meest efficiënte kanalen gebruikt om uw doelgroep(en) te bereiken kan een korte check-up snel de hiaten blootleggen. Met behulp van interviews, observatie en heldere overzichten van de besteding van de communicatie-euro’s krijgt u in korte tijd een beeld van het effect van uw boodschap:

  • komt deze op de juiste manier over?
  • Spreekt u uw doelgroepen aan?
  • Bereikt u uw doelgroep(en) met de kanalen die u gebruikt?
  • Worden afzonderlijke acties op elkaar afgestemd en werken ze versterkend?
  • Kunt u het resultaat makkelijk meten en doet u iets met deze gegevens?
  • Wat is de kostprijs en de ROI van uw acties en zijn deze voldoende?

Een communicatie check-up leidt tot een optimale communicatiestrategie met
een optimaal effect!

HBS_6041