Shared Service Center Drechtstede

Klantclustermanager Communicatie en Informatisering; Hoofd Service Eenheid Communicatie advies en middelen

zw HBS_6117“Als kwartiermaker van de nieuwe regionale afdeling Communicatie in het Shared Service Centrum Drechtsteden zorgde ik voor draagvlak bij de betrokken partijen zoals de colleges van bestuur, medewerkers en MT’s. Het Shared Service Centrum Drechtsteden is een organisatie waarin zes gemeenten en twee regionale organisaties in Zuid-Holland taken als onder meer P&O, Communicatie en Informatisering en Financiën hebben gebundeld. Ook heb ik opdrachtenpakketten samengesteld, samen met het bureauhoofd ICT-profielen ontwikkeld en het cluster voorzien van de benodigde expertises. Belangrijk was ook de realisatie van een koppeling tussen aandachtsvelden en expertises van de communicatieteams. Met als resultaat: meer integrale dienstverlening naar klanten. In samenwerking met de medewerkers hebben we als MT een missie en een visie ontwikkeld en daarnaast nieuwe functieprofielen opgesteld, outsourcingtrajecten begeleid, nieuwe medewerkers geselecteerd, werkprocessen van de afdelingen in kaart gebracht en de afdelingen gepositioneerd. En last but not least: samen met de medewerkers hebben we het cluster Communicatie en Informatisering een ‘gezicht’ gegeven.”

cl-background-drechtstedenzuid