Portfolio Categories: Interim-management

Weizigt Natuur- en Milieucentrum

Ontwikkel samen met het managementteam en haar adviseurs een Businessplan voor de komende vier jaar en begeleid het implementatieproces

Dordrecht

Ontwikkel een goed toepasbare huisstijl: eenduidig en herkenbaar. Duurzaam en binnen budget. Zorg voor draagvlak bij alle betrokken partijen

HAN

Geef advies over vorm en inhoud van het team Corporate Communicatie. Breng in beeld wat de door het Bestuur en klanten gewenste werkwijze is

Gemeente Dordrecht

Geef sturing aan het team Communicatie, breng in beeld welke expertises nodig zijn om een bezuinigingsslag te realiseren, draag zorg voor een nieuwe corporate huisstijl en maak kwartier voor het Shared Service Centrum Drechtsteden

Service Centrum Drechtsteden

Geef met Management Team inhoud en 'smoel' aan het nieuwe Shared Service Center Drechtsteden, met name aan clusteronderdeel Advies en Beleid. Draag zorg voor de bemensing ervan, zorg voor onderlinge verbinding en creëer draagvlak bij betrokken partijen

RAS

Draag zorg voor de organisatie en coördinatie van RAS-projecten en evenementen