Dordrecht

Manager afdeling Communicatie, MT-lid Stafdiensten

zw HBS_6108“Ik gaf sturing aan het team Communicatie en bracht in kaart welke expertises de gemeente nodig had om de bezuinigingsslag op formatie te kunnen realiseren, met behoud van relevante taken. Er heeft een herbezinning plaatsgevonden op missie, taken en vereiste expertises van de afdeling Communicatie en er zijn ontwikkeltrajecten voor medewerkers gestart. Met als resultaat een compactere afdeling Communicatie met gecombineerde taken en accounthouderschap om een optimale dienstverlening te kunnen leveren. Tevens was ik adviseur voor het college van B&W en de Directieraad adviseur voor strategische communicatievraagstukken, waaronder het project huisstijl. Er is een nieuwe corporate huisstijl ontwikkeld, van positionering tot en met vormgeving van een nieuwe visuele identiteit. De huisstijl is binnen het begrote budget gerealiseerd en wordt nog steeds nageleefd.”cl-background-dordrecht2cl-background-dordrecht