Communicatie en ambitie

ByJosé Coenders

Communicatie en ambitie

‘Hebben we niet te veel communicatiemensen in huis?’ is de laatste vijf jaar een veelgestelde vraag. Onder druk van bezuinigingen staat de afdeling Communicatie vaak als eerste op ‘het lijstje’ om in te krimpen. ‘Want die taken kunnen we ook bij anderen beleggen’ is een veel gehoord argument. In de praktijk gaat dit nagenoeg altijd mis, weet ik uit ruim 20 jaar ervaring. Communicatie is een vak; taken kunnen er niet ‘even’ bij gedaan worden.

Ik adviseer dan altijd om eerst goed in beeld te krijgen wat de ambitie is van de organisatie. Wat wil/moet je met wie communiceren en waarom. Naast, in elk geval, informatieplicht – in geval van onder meer overheden – gaat communiceren vooral over een band opbouwen met je doelgroep(en). En deze band kan op vele manieren tot stand komen én onderhouden worden: persoonlijk, schriftelijk, online. En op verschillende wijzen die budgettair nogal van elkaar kunnen verschillen. Van belang is om helder in beeld te hebben wat je als organisatie wilt en moet communiceren om je organisatiedoelstellingen te realiseren. En wat is de ambitie hierbij? Kan deze ambitie gerealiseerd worden met het communicatiebudget en de aanwezige expertises: dat is de hamvraag!

About the Author

José Coenders administrator

Comments Are Closed!!!